• Chunky glitter RED STARS

pojemność
6.90
opak Add to wishlist
The loyalty program is only available for logged in customers.
Reviews
Shipping within 24 hours
Shipping price 30
List priorytetowy Europa 30
The Availability Of Średnia dostępność

Chunky glitter in red. Cut out of polyester film, in the shape of stars and polygons, in several sizes.

It will be perfect for decorating the body and face both as an element of face painting and makeup.

Directions for use:

Apply a little petroleum jelly to the skin, then apply glitter.

Capacity 3 ml or 10 ml.

 

Skład: Poli (tereftalan etylenu), glin proszek niestabilizowany, poliwinyloformal

 

Termin przydatność do użycia: 24 miesiące od otwarcia opakowania

 

Uwagi: W przypadku narażenia inhalacyjnego zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. Skontaktować się z lekarzem w razie utrzymywania się złego samopoczucia. W przypadku dostania się do oczu przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach). Zasięgnąć porady lekarza – okulisty w przypadku rozwoju lub utrzymywania się cech podrażnienia. W razie spożycia – wypłukać usta wodą, jeśli wystąpią niepokojące objawy, skontaktować się z lekarzem.

There is currently no comments or ratings for this product.
  • Rate

The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The
The Signature Of The
Email
Ask a question